Autogeen snijden

Een bekende snijmethode voor metaal

Oxy acetyleen snijden en snijbranden, het zijn slechts enkele termen waaronder het procedé van het autogeen snijden bekend staat. De methode wordt gebruikt voor het snijden van diverse soorten metaal. 

Hoe werkt het?

Bij deze methode wordt de temperatuur van een hittebron opgedreven door toevoeging van zuivere zuurstof. Autogeen snijden wordt gecategoriseerd als een thermochemisch proces waarbij de gebruikte zuurstof bijn 100% zuiver moet zijn. Hoe onzuiverder de zuurstof hoe meer de snijsnelheid vermindert, 0.1% onzuiverheid veroorzaak al een verlaging van de snijsnelheid met 10%. Bij het autogeen snijden moet veel aandacht besteed worden aan de veiligheid. De slangen en aansluiting van de in stalen flessen geleverde zuurstof moeten perfect aangesloten zijn om gevaarlijke toestanden te vermijden. Met de slangen en aansluiting moet voorzichtig worden omgegaan omdat verkeerd gebruik kan leiden tot gevaarlijke situaties. Het snijproces wordt gebruikt voor het snijden van verschillende soorten metalen waarvan het smeltpunt lager ligt dan de maximale temperatuur van de brander. De maximumtemperatuur van een autogeen snijbrander bereikt, in ideale omstandigheden, een temperatuur van 2750°C. Het smeltpunt van aluminium ligt tussen 650-700°C en kan dus perfect met deze methode gesneden worden. Dat ligt anders voor roestvrij staal. Daaraan zijn nikkel en chroom toegevoegd waardoor de smelttemperatuur veel hoger ligt. Dit type van metalen kan niet gesneden worden zonder toevoeging van extra hulpmiddelen. 

Hoe dik mag het te snijden materiaal zijn 

Vroeger probeerde men het snijden van alle diktes uit te voeren met de snijbrander. Na de introductie van de plasmasnijder werden enkel nog plaatdiktes tot 5 cm gesneden met de autogeen brander. Voor heel deze dunnen materialen is het een uitdagende methode omdat ze niet kan gebeuren zonder voorverwarming en met hoge snelheid moet gebeuren om een perfect snijresultaat te krijgen. Voor alle diktes tot 5 cm moet het plaatmateriaal voorverwarmd worden tot 650°C. Eenmaal deze temperatuur bereikt voegt men in de voorverwarmde zonder zuivere zuurstof toe zodat het staal geoxideerd word. Ervaren operators kunnen ervoor zorgen dat het resultaat perfect is, met een plat snijvlak en een scherpe bovenrand. 

Wat zijn de ideale voorwaarden voor een goed resultaat

Een ervaren operator en perfect onderhouden machines zijn basisvoorwaarden voor de kwaliteit van het snijden. De operator moet zeker een aantal basisprincipes beheersen om het werk met een vaste hand te kunnen uitvoeren. Ook de kwaliteit van het metaal en de juiste zuurstofdruk zullen een invloed hebben op de kwaliteit van het snijden.


Delen