Eleanor Neal

Autogeen snijden

Een bekende snijmethode voor metaal Oxy acetyleen snijden en snijbranden, het zijn slechts enkele termen waaronder het procedé van het autogeen snijden bekend staat. De methode wordt gebruikt voor het snijden van diverse soorten metaal.  Hoe werkt het? Bij deze methode wordt de temperatuur van een hittebron opgedreven door toevoeging van zuivere zuurstof. Autogeen snijden wordt gecategoriseerd als een thermochemisch proces waarbij de gebruikte zuurstof bijn 100% zuiver moet zijn.